Kuruluş Amacımız

Ülkemiz meyve üretimi için gerek doğa şartları, gerek coğrafi konum, gerek tüketim yoğunluğu ve gerekse işçilik açısından diğer birçok ülkeye göre mukayeseli üstünlüğe sahiptir.

Elma Üreticileri Birliğinin’in kuruluş amacı; üyeleri ile birlikte hareket ederek, meyvecilik üzerine eğitimler düzenlemek, ortak alımlar yaparak maliyetleri düşürmek, ortak pazarlama yaparak ürünleri azami fiyat ile değerlendirmek, meyvecilik sektörüne girmek isteyenleri doğru yönlendirmek, ülkemizdeki meyve alanlarını artırmak ve bu sayede hem katma değeri yüksek tarım ürünleri üretmek, hem istihdama katkı sağlamaktır.