İletişim

Niğde İli Elma Üreticileri Birliği

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Atilla Kaplan

atillakaplan@nigdeelbir.com

BAŞKAN YRD.

Cemil Acer

cemilacer@nigdeelbir.com

ÜYE

Ali Yaşar Çakılca

aliyasarcakilca@nigdeelbir.com

MUHASİP ÜYE

Ünsal Eren

unsaleren@nigdeelbir.com

B. SEKRETERİ

Abdulkadir Şahin

abdulkadirsahin@nigdeelbir.com

ÜYE

Selçuk Konkur

selcukkonkur@nigdeelbir.com

ÜYE

Yusuf Arslan

yusufarslan@nigdeelbir.com